Kreatywne zabawy wspieraj膮ce rozw贸j motoryki ma艂ej u dzieci

Motoryk膮 nazywana jest zdolno艣膰 do wykonywania ró偶norodnych ruchów. Wyst臋puje zarówno u ludzi, jak i zwierz膮t. Jej rozwój podzielony jest na poszczególne etapy, z których 偶aden nie powinien by膰 pomijany 鉂楋笍
W przypadku ka偶dego cz艂owieka, wyró偶nia si臋 motoryk臋 du偶膮 i motoryk臋 ma艂膮. Pierwsza z nich wi膮偶e si臋 z ruchami ca艂ego cia艂a. Z kolei druga obejmuje m.in. ruchy r膮k, d艂oni i paluszków podczas wykonywania czynno艣ci wymagaj膮cych precyzji, takich jak sznurowanie, wycinanie, szycie, jak i równie偶 pisanie.

Motoryka ma艂a jest 艣ci艣le powi膮zana z motoryk膮 du偶膮. Jej rozwój rozpoczyna si臋 zaraz po przyj艣ciu dziecka na 艣wiat. Niemowlaki zaciskaj膮 swoje malutkie d艂onie, wykazuj膮c przy tym zdolno艣膰 chwytu, który polega na zaciskaniu paluszków w sytuacji np. uciskania d艂oni, czy palca drugiej osoby. 鉁嶏笍
Rodzice jako osoby odpowiedzialne za wychowanie dziecka, s膮 zobowi膮zani do dbania o prawid艂owy rozwój motoryki. Tutaj przedstawimy, jak poprzez kreatywn膮 zabaw臋, wspiera膰 rozwój motoryki ma艂ej u dzieci.

Zapraszamy tak偶e do poprzedniego artyku艂u, który po艣wi臋cieli艣my na przybli偶eniu pa艅stwu kwestii zwi膮zanych z zaletami czytania dzieciom.

 

 

膯wiczenia wp艂ywaj膮ce na rozwój motoryki ma艂ej

Podstawowymi zdolno艣ciami, które rozwija si臋 w trakcie doskonalenia elementów motoryki ma艂ej, wymieni膰 mo偶na:
kontrolowane i dok艂adne ruchy r膮k i palców,
chwytanie przedmiotów o ró偶nych kszta艂tach,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

膯wiczenia Motoryki Ma艂ej R贸wnie WA呕NE jak 膯wiczenia Motoryki Du偶ej

鉁 Je偶eli zauwa偶ymy zaburzenia rozwoju dziecka (w odniesieniu do motoryki ma艂ej), konieczne b臋dzie zastosowanie rozwi膮za艅 korekcyjnych, które w pe艂ni stymuluj膮 rozwój i wp艂ywaj膮 na popraw臋 zaburze艅.
Nale偶y pami臋ta膰, 偶e od w艂a艣ciwego rozwoju motoryki ma艂ej zale偶y prawid艂owy rozwój umiej臋tno艣ci zadaniowej, w tym: rysowania, pisania oraz artykulacji wypowiedzi.

鉃★笍 Najwa偶niejsze b臋d膮 w szczególno艣ci 膰wiczenia d艂oni, palców oraz zadania grafomotoryczne.
Najlepsz膮 form膮 nauki jest zabawa, st膮d w艣ród wielu rozmaitych propozycji, wymieni膰 mo偶na: zabawy z masami plastycznymi, uk艂adanie klocków LEGO (najlepiej tych, które opieraj膮 si臋 na konstrukcjach), zaj臋cia z nawlekaniem koralików, lepienie z plasteliny oraz ugniatanie placków z plasteliny, zaj臋cia plastyczne z wykorzystaniem wycinanek czy rysowanie i malowanie kszta艂tów.

 

 

Zabawy z wykorzystaniem mas plastycznych

鉁 Dzieci ubóstwiaj膮 zabawy masami plastycznymi. W艣ród najcz臋艣ciej wyst臋puj膮cych znajduj膮 si臋: plastelina, modelina oraz popularna piankolina. Zaj臋cia z wykorzystaniem masy plastycznej s膮 idealne, aby skutecznie 膰wiczy膰 motoryk臋 ma艂膮.
Nale偶y mie膰 na uwadze, 偶e im sprawno艣膰 motoryczna jest mniejsza, tym masa plastyczna powinna by膰 bardziej mi臋kka i podatna na kszta艂towanie.

馃懚 Dzieciom w wieku przedszkolnym nale偶y zapewni膰 do zabawy znacznie wi臋ksz膮 ilo艣膰 masy plastycznej, aby mog艂y poczu膰 j膮 w d艂oniach, po艣ciska膰, uklepa膰 na twardej powierzchni, a nawet porwa膰 na kawa艂ki, tworz膮c z poszczególnych cz臋艣ci okre艣lone elementy, np. kuleczki lub wa艂eczki.

 

鉁 W przypadki plasteliny najlepszym rozwi膮zaniem b臋dzie wylepianie kszta艂tów. W tym celu mo偶na przygotowa膰 specjalne kontury, a nast臋pnie poprosi膰 malucha o uformowanie figurki z plasteliny wed艂ug narysowanego wzoru.
Dziecko mo偶e wtedy uruchomi膰 swoj膮 wyobra藕ni臋 i rozciera膰 plastelin臋 lub lepi膰 kszta艂ty do stworzenia danej figury.

Zabawy z Masami Plastycznymi, Super Pomys艂 na 膯wiczenia Motoryki Ma艂ej

鉁 Popularna sta艂a si臋 równie偶 piankolina. Mo偶na z niej konstruowa膰 co tylko podpowie wyobra藕nia. Najwa偶niejsz膮 zalet膮 tej masy plastycznej jest trwa艂o艣膰 oraz struktura, która wp艂ywa na to, 偶e dziecko ch臋tnie 艣ciska i bawi si臋 ni膮 niezale偶nie od wieku.
Ponadto piankolina pobudza receptory, wspieraj膮c motoryk臋 ma艂膮. Piankolina dla dzieci zosta艂a stworzona aby modelowa膰 zarówno figury przestrzenne, jak i figury p艂askie.

猸 Jest to masa piankowa do zabawy, która pobudza wyobra藕ni臋 oraz kreatywno艣膰, a tak偶e wspiera nauk臋 rozró偶niania poszczególnych kolorów. Jej lekka oraz elastyczna formu艂a przypisywana jest u偶ytemu do produkcji materia艂owi PVC oraz glicerynie.
Piankolina nie brudzi r膮k, ubra艅 i powierzchni, jak i równie偶 nie przykleja si臋 do nich. Inn膮 ciekaw膮 mas膮 plastyczn膮 jest piasek kinetyczny. Je艣li chcieliby艣cie dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o nim, zapraszamy do kolejnego artyku艂u.

鈽濓笍 Doskona艂ym 膰wiczeniem jest nie tylko zabawa mas膮 plastyczn膮. Prym wiedzie tak偶e sam proces jej przygotowania. Tworz膮c domow膮 mas臋 plastyczn膮, warto zach臋ci膰 dziecko do pracy, poniewa偶 czynno艣ci takie jak: wsypywanie proszku, wlewanie ró偶norodnych p艂ynów, mieszanie oraz ugniatanie, s膮 nie tylko ciekawe, ale i bardzo rozwijaj膮ce.
Dostarczaj膮 one dziecku mnóstwo wra偶e艅 zmys艂owych, 膰wicz膮c przy tym mi臋艣nie d艂oni i paluszki.

 

 

Malowanie r臋kami

馃帹 Malowanie palcami to doskona艂y sposób na kreatywn膮 zabaw臋 nie tylko dla dzieci, ale równie偶 dla doros艂ych. Przeznaczone do tego celu farbki do malowania palcami, idealnie sprawdz膮 si臋 w czasie codziennych zaj臋膰.
Spe艂niaj膮 oczekiwania zarówno dziewczynek, jak i ch艂opców, którzy dzi臋ki zabawie z zestawem do malowania palcami b臋d膮 mogli trenowa膰 rozwój zdolno艣ci manualnych oraz pobudzi膰 kreatywno艣膰.

鉁 Podczas zakupu farb do malowania r臋kami nale偶y zwróci膰 szczególn膮 uwag臋 na to, aby zestaw zawiera艂 podstawowe kolory, dzi臋ki którym b臋dzie mo偶na bez przeszkód tworzy膰 mieszaniny barw, przyci膮gaj膮c uwag臋 ka偶dego dziecka.
Taki zestaw mo偶e zawiera膰 dodatkowe elementy, w艣ród których najcz臋艣ciej znajduj膮 si臋: stempelki.

Malowanie Palcami - Ekstra Spos贸b na 膯wiczenie Motoryki i Roz艂adowanie Emocji

鉃★笍 Jedn膮 z najbardziej kreatywnych, a zarazem terapeutycznych zabaw jest malowanie 10 palcami. To metoda, która daje dziecku mo偶liwo艣膰 wyra偶ania emocji bez wzgl臋du na poziom umiej臋tno艣ci plastycznych.
Jest ona jedn膮 z najbardziej skutecznych metod wyzwalania spontanicznego uzewn臋trzniania twórczego. Metoda malowania dziesi臋cioma palcami mo偶e by膰 postrzegana jako etap systemu wychowawczego dla dzieci poprzez wprowadzenie do twórczo艣ci plastycznej.

馃懅 Dla dzieci, u których wyst臋puj膮 zaburzenia emocjonalne, bardzo wa偶ne jest to, 偶e zaj臋cia plastyczne sprzyjaj膮 wyra偶aniu uczu膰, a tak偶e pomagaj膮 w wytworzeniu spokojnej atmosfery. 馃
Ponadto metoda malowania 10 palcami zapewnia mo偶liwo艣膰 kreatywnego roz艂adowania napi臋cia emocjonalnego dziecka. Wa偶ne jest tu tak偶e zachowanie rodzica, czy opiekuna. Warto wi臋c wiedzie膰, czy nie pope艂nia si臋 b艂臋dów w wychowaniu, czy nie ma si臋 depresji poporodowej. O obu tych kwestiach napisali艣my artyku艂y, do których odsy艂amy.

 

 

Wycinanki z papieru

鉃★笍 Papieroplastyka pozwala na stopniowe rozwijanie kreatywnych zdolno艣ci zarówno w formie p艂askiej, jak i przestrzennej. Takiego rodzaju origami to 膰wiczenie rozwijaj膮ce nie tylko ma艂膮 motoryk臋, ale i sprawno艣膰 manualn膮.
Ponadto jest to idealna alternatywa na urozmaicenie czasu wolnego dziecka, a tak偶e ciekawy sposób na integracj臋 z rówie艣nikami – np. w czasie zaj臋膰 w przedszkolu.

Zabawy z papieru dla dzieci s膮 inspiracj膮 równie偶 dla osób starszych. To forma aktywno艣ci, która rozwinie wyobra藕ni臋 ka偶dego. Wycinanki z papieru mog膮 przybiera膰 formy haftowanych serwetek. Maj膮 w sobie co艣 magicznego.
Do stworzenia niepowtarzalnej dla dzieci wycinanki wystarcz膮 no偶yczki, papier oraz kilka ruchów d艂o艅mi. Kreatywne zabawy oraz zaj臋cia plastyczne z wykorzystaniem zwyk艂ego papieru wp艂yn膮 na sprawno艣膰 manualn膮 dziecka, a my艣lenie o kszta艂tach i kolorach przyczyni si臋 do rozwoju wyobra藕ni.

鉁 Na rynku dost臋pne s膮 wycinanki dla dzieci (w tym wycinanki z bibu艂y) polegaj膮ce na uk艂adaniu ich na kartce i przyklejaniu do niej zgodnie z podanym wzorem. Prac臋 plastyczn膮 mo偶na uzupe艂ni膰 specjalnymi naklejkami.
Podczas zabaw papieroplastycznych warto stosowa膰 no偶yczki dla dzieci – wyposa偶one w bezpieczne ostrza, które najcz臋艣ciej produkowane s膮 z w艂ókna szklanego. No偶yczki szkolne dla dzieci ze specjaln膮 os艂onk膮 zyskuj膮 popularno艣膰, poniewa偶 dzi臋ki ochronnym elementom, zabezpieczaj膮 ostrza, a tak偶e wra偶liw膮 skór臋 dzieci. 猸

 

 

Uk艂adanki lewopó艂kulowe

鉁 Obecny 艣wiat dostarcza dzieciom wielu bod藕ców stymuluj膮cych praw膮 pó艂kul臋. Maluchy s膮 otoczone d藕wi臋kami, piosenkami i ruchomymi obrazami.
Z racji tego, 偶e wspó艂czesne elementy wp艂ywaj膮 na bardziej intensywny rozwój prawej pó艂kuli, dobrze jest si臋gn膮膰 do tego, co pomaga rozwija膰 logiczne i analityczne my艣lenie dziecka.

Uk艂adanki Lewop贸艂kulowe - 艢wietny Spos贸b na 膯wiczenia

Uk艂adanki lewopó艂kulowe co to jest
Pozwalaj膮 na wykonywanie 膰wicze艅, które w du偶ej mierze polegaj膮 na odwzorowaniu (na艣ladowaniu) u艂o偶onego wzoru, uk艂adaniu okre艣lonych wzorów z pami臋ci oraz na tworzeniu elementów, które przedstawianie s膮 na specjalnych tablicach.

鉁 Pozwalaj膮 tak偶e uczy膰 kategoryzacji oraz uk艂adania elementów w formie sekwencyjnej. W odniesieniu do 膰wicze艅 lewej pó艂kuli mózgu dziecka, warto wykorzysta膰 szablon z kolorowymi kó艂kami oraz… nakr臋tki po napojach.
Odpowiednie u艂o偶enie (kolorystyczne) nakr臋tek na szablonie doskonale wp艂ywa na rozwój lewej pó艂kuli mózgowej. Warto zacz膮膰 od prostego zestawienia barw, aby krok po kroku urozmaici膰 kolorystyk臋.

 

FAQ - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Plastelina czy modelina dla dzieci?

Plastelina jest mas膮 plastyczn膮 zdecydowanie bardziej mi臋kk膮 i 艂atwiejsz膮 w formowaniu w por贸wnaniu do modeliny, do kt贸rej potrzeba du偶o wi臋cej si艂y. Z kolei w艂a艣ciwo艣ci modeliny s膮 zgo艂a odmienne. Wynika to przede wszystkim z innego sk艂adu. W przeciwie艅stwie do plasteliny, kt贸ra sk艂ada si臋 w wi臋kszo艣ci z naturalnych sk艂adnik贸w, modelina zawiera r贸wnie偶 syntetyczne 偶ywice. Dla mniejszych dzieci zdecydowanie lepsza b臋dzie plastelina.

Czym jest papieroplastyka?

Papieroplastyka jest technik膮 wykonywania element贸w dekoracyjnych i u偶ytkowych z papieru lub masy papierowej. Zalicza si臋 do nich m.in. orgiami, quiling oraz scrapbooking. Ta technika pozwala zrozumie膰 dzieciom wiele zagadnie艅 plastycznych, rozwijaj膮c ich wyobra藕ni臋.

Dlaczego uk艂adanki s膮 tak wa偶ne w rozwoju dziecka?

Uk艂adanki oraz puzzle towarzysz膮 nam od pokole艅. Zapoznajemy si臋 z nimi przede wszystkim jako dzieci. S膮 to formy zabawy, kt贸re przede wszystkim rozwijaj膮 wyobra藕ni臋 przestrzenn膮, pobudzaj膮 ciekawo艣膰 poznawcz膮, pozwalaj膮 trenowa膰 skupienie, 膰wicz膮 sprawno艣膰 manualn膮, a tak偶e ucz膮 poprzez do艣wiadczenie.